logo


Povídky

Hrabě Lothair

      Můj chabý odpor byl k ničemu. Lothair byl silný mladík a v mžiku jsem ležela naznak na divanu a obě jeho ruce mi zpracovávaly dychtivou pipinu. Zmocnila se ho chlípná zběsilost. Já ovšem předstírala cudný odpor, jako bych jen podléhala hrubému násilí a také jsem zavřela oči v obavě, že bych mohla spatřit, co na mě vytáhne.

      Hrubě mi roztáhl nohy a vrhl se na mne. Cítila jsem jeho tuhý horký žalud hledající si svojí cestu mezi stydkými pysky. Bránila jsem mu v průniku, seč jsem mohla, a protože jsem si už předem důkladně vykoupala rozkrok v silném roztoku kamence, musel cítit tu nesnáz ve svém dobyvačném pronikání a považoval mne za pannu. Bolestné výkřiky, jež jsem se snažila jakoby potlačovat, byly napolo falšované, protože jeho zduřelý bimbas mi opravdu ubližoval.Ty zatracené španělské mušky! Postupně se však prodral na své místo a v tu chvíli vystříkl přímo marnotratně.

      „Á, áh, áh, miláčku, ta rozkoš, ta slast !“ vykřikoval, leže se svou milostnou zbraní zasunutou až k děložnímu krčku a vychutnávaje opakované stahy pochvy, jimiž jsem ho teď oblažovala.

      Jeho rty byly přimknuty k mým. Hebká špička jeho jazyka byla pouťovým lízátkem, jež jsem nemohla odmítnout a sála jsem ji dychtivě, až jsem málem zmírala nedostatkem dechu. Díky mým povzbuzujícím pohybům vystříkl znova. Chvíli jsme leželi bez pohybu, abychom se trochu vzpamatovali. Pak jsem ho několika drobnými přírazy přiměla k pokračování.

      Byla to nesmírně vášnivá a slastná jízda. Lothair byl k neutahání. Neúnavně cákal své milostné šťávy do mé nenasytné pochvy a trvalo to hodně přes hodinu, než jsme se shodli, že to prozatím stačí.


na motivy knihy: ,,Oscar Wilde – Lady Fuckingham´´


<<< 
        Kontakt       doporučujeme.